CkX Core

Đây là công cụ định giá cổ phiếu của Team CkX.

Chúng tôi đã dành nhiều thời gian công sức cho đứa con tinh thần này.

Với công cụ này, chúng tôi hy vọng các bạn sẽ có trải nghiệm tốt đẹp hơn trên thị trường chứng khoán.


Hiện tại, chúng tôi vẫn đang phát triển tiếp công cụ này.

  • Các bạn hãy click vào CkX Core để đăng ký và sử dụng miễn phí.

NẾU CÁC BẠN THẤY HỮU ÍCH - HÃY ỦNG HỘ CHÚNG TÔI PHÁT TRIỂN HƠN NỮA

** Vui lòng ủng hộ vào tài khoản:

24082519 - Ngân hàng ACB - Chi nhánh Hồ Chí Minh

Chủ tài khoản Lê Minh Hải.

Nội dung: <email đăng nhập> ủng hộ CkX

>>Click<<