Cao Minh Khoa

Quan điểm về chứng khoán:

Trong ngắn hạn thị trường là một cái máy bỏ phiếu bầu chọn hai phe mua và bán. Còn trong dài hạn, nó là một cái bàn cân, cân rõ trọng lượng của từng doanh nghiệp (_Benjamin Graham_)

Kinh nghiệm

Trên 7 năm kinh nghiệm

Học vấn

Đại học Kinh Tế TpHCM, [HCM-VN]

Phương pháp đầu tư:

Đầu tư giá trị:

      Phương pháp tài sản ròng

      Phương pháp chiết khấu dòng tiền.

Định giá doanh nghiệp với dữ liệu 5 năm trên báo cáo tài chính.

Kỹ năng:

     Tư vấn danh mục.

Phân tích báo cáo tài chính.

     Định giá các doanh nghiệp.

Liên hệ:

107N Trương Định 

P6, Quận 3, HCM


0934056411