Phân Tích Doanh Nghiệp

Nội Dung FILE ĐỊNH GIÁ

    • Định giá theo : Gía trị thực - dòng tiền tự do (free cash flow) của doanh nghiệp
    • MOS (Margin of Safety) - Biên an toàn
    • Định giá theo: Giá trị thanh lý
    • ROIC
    • Định giá theo Dòng cổ tức

( chi tiết vui lòng liên hệ qua mail )