LÊ MINH HẢI

Quan điểm về chứng khoán:

Đầu tư Giá trị doanh nghiệp 

Kinh nghiệm

Hơn 16 năm kinh nghiệm 

Học vấn

Đại học Kinh Tế TpHCM, [HCM-VN]

Phương pháp đầu tư:

Buffet - William O'Neil.


Kỹ năng 

Tìm kiếm doanh nghiệp dưới giá trị

Tìm điểm mua - bán theo giá trị doanh nghiệp

Tư vấn danh mục đầu tư


Liên hệ: 0963003168 - Mr.Hải.